Tibetská huba

Kordyceps Kefír

Označením Tibetská huba sa zvyčajne myslia živé kultúry, ktoré dokážu spracovávať mlieko na kefír. V podstate ide o súbor mikroorganizmov, ktorých hlavnou súčasťou sú mliečné baktérie a kvasinky. Existuje viacero druhov týchto živých kultúr, pričom ich schopnosti poznajú ľudia už tisícky rokov. A keďže v minulosti predstavoval kefír jedinú možnosť ako uchovať mlieko na dlhší čas, bol veľmi vzácny. Rozšírený bol najmä v Tibete a na Kaukaze. Viac >

Ako Tibetská huba sa v tradičnej čínskej medicíny tiež označuje kordyceps (Cordyceps sinensis). Kordyceps je jednou z najznámejších a tiež najvzácnejších liečivých húb využívaných východnými kultrúrami a ich tradičnou medicínou. Vyhľadávaný je nielen pre jeho blahodárne účinky na zlepšenie fyzickej a mentálnej výkonnosti, ale aj obnovu sexuálnej energie a posilnenie imunity. Viac >

Kordyceps Kefírová kultúra keywords: Tibetská huba, kefír, tibetska huba, kordyceps, cordyceps, cordyceps sinensis
keywords: Tibetská huba, kefír, tibetska huba, kordyceps, cordyceps, cordyceps sinensis


              Cordyceps sinensis


           Húsenica čínska


                       Tochukas


                                   Dong Chong Xia Cao

Kefírová kultúra